GENEL BİLGİLER

Kamu - Özel sektör ortaklığı yapısı dahilinde ; Enerji santrali projesinin geliştirilmesi, finansmanı, yapımı ve işletilmesi;

● HFO Enerji Santralleri
● Doğal gaz santralleri

Teknik ve mali olarak minimum 6MW ila 250MW kapasiteli HFO ve doğal gaz santral projelerini başarıyla gerçekleştirme kapasitesine sahibiz. İş modeline uygun olarak , santral sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak kullanıcıya çalışır vaziyette devredilecektir. Stoğumuzda bulunan 10 MW'a kadar HFO santrallerini 45 güne kadar konteynerli üniteler ile devreye alma garantisi veriyoruz.


İş modeli aşağıdakilere uygulanabilir:

Ana şebeke konumlarının artan talebi karşılamak için ucuz güç beslemesini artırmak
● Pahalı dizel yakıtla elektrik üretimini önlemek için uzak, izole ve küçük şebeke konumları
● Fabrikalar, maden sahaları, limanlar vb. gibi büyük müşteriler için 

İş modelinin temel avantajları

● Kullanıcı için projenin ilk yatırım maliyeti yoktur.
● Hızlı ve garanti süreli proje tamamlama
● Kısa BOT döneminin sonunda son kullanıcı için maliyeti yoktur
● Tüketici sahasında ucuz ve kaliteli elektrik üretimi nedeniyle uzak, izole ve küçük şebeke konumlarının dezavantajları ortadan kalkar
● Tüketici sahasında ucuz ve yüksek kaliteli elektrik üretimi nedeniyle pahalı ve zaman alıcı olan uzun iletim hatlarının yapım ve maliyeti ortadan kalkar
● Mevcut dağıtım ağından yararlanılır
● Yakıt ve yakıt maliyet verimliliğini en üst düzeye çıkar
● Güç üretiminin güvenilirliğini en üst düzeye çıkar
● Enerji kesintilerinden kaçılır
● Yerel işgücü kullanılır ve tamir atölyeleri kurulur

Fotoğraflar