Vespower MAKİNA SANAYI MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

ŞİRKETİMİZDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vespower MAKİNA SANAYI MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM SİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizde yer alan kameralar ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, 6698 Sayılı Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve 6 gün süre ile saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e Göre Vespower Makine Sanayi Mümessillik Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.’nin “Aydıntepe Mah. Akyıldız Çıkmaz Sok No:3, 34947 Tuzla/İstanbul” adresine başvuru dilekçenizi yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) veya KEP üzerinden iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun :

Ticaret UnvanıVespower MAKİNA SANAYI MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Adres : Aydıntepe Mah. Akyıldız Çıkmaz Sok No:3, 34947 Tuzla/İstanbul

Web Adresi : www.vespower.com

-E Tebligat Adresi : vespower@hs03.kep.tr