Santraller için İş Modelimiz

Yap-İşlet-Devret (BOT)

Yenile-İşlet-Devret (ROT)

İşletme ve Bakım

Major Overhaul Projeleri

Rehabilitasyon Projeleri